ANALIZY

Sporządzanie raportów i analiz

Każda decyzja inwestycyjna, reorganizacyjna, restrukturyzacyjna, kredytowa poprzedzona jest szeregiem analiz i badań stanowiących podstawę ich podjęcia.  

Ad Valorem świadczy usługi zarówno w zakresie pierwotnej analizy przedsięwzięć inwestycyjnych (ich wykonalności i opłacalności) jak również te umożliwiające wprowadzenie koniecznych zmian w trakcie procesu realizacji inwestycji, na potrzeby restrukturyzacji działalności, decyzji o sprzedaży lub zakupie aktywa lub udziału w przedsiębiorstwie.  

Zależy nam aby przygotowane przez nas opracowania pozwoliły zaprezentować Państwa decydentom, interesariuszom (inwestorzy, instytucje finansowe) profesjonalnie przygotowane materiały analityczne. Właściwie przygotowana dokumentacja przyśpiesza procesy decyzyjne. Dotyczy to wszystkich procesów w tym m.in. sprzedaży bądź zakupu przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, reorganizacji lub restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw lub grup kapitałowych, okresowego niezależnego badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby inwestorów lub instytucji finansujących. 

Nasze ugruntowane doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnymi oraz instytucjami finansowymi daje nam możliwość przygotowania we współpracy z Państwem materiałów analitycznych sporządzonych wg standardów rynkowych oczekiwanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i inwestorów prywatnych.


DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ:

Zarządy, Organy Nadzorcze, Właściciele, Instytucje Finansowe, Inwestorzy: 

 • Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, grup kapitałowych, dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG);  
 • Start-up’ów 
 • Grup kapitałowych i SPV (ang. Special Purpose Vehicle, spółek specjalnego przeznaczenia) działających w obszarze Nieruchomości Komercyjnych;  
 • Jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów zależnych;  
 • Jednostek budżetowych (w tym jednostek lub zespołów jednostek publicznej opieki zdrowotnej). 

ZAKRES USŁUG

Przygotujemy dla Państwa: 

 • Modele finansowe obejmujące kompleksowe prognozy finansowe zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansujących i inwestorów;  
 • Business plany, Memoranda Inwestycyjne / Informacyjne oraz inne materiały informacyjno-analityczne niezbędne w procesie pozyskiwania inwestorów, finansowania dłużnego, procesach M&A, restrukturyzacji;  
 • Analizy wykonalności i rentowności projektów inwestycyjnych / rozwojowych (ang. feasibility study);  
 • Wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części;  
 • Risk matrix tj. kompleksową ocenę ryzyk przedsiębiorstwa;  
 • Raporty z Niezależnego Badania (ang. Independent Business Review, IBR) działalności przedsiębiorstwa lub grup kapitałowych.   
 • Inne niezbędne raporty analityczne lub sprawozdawcze. 

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022