FUZJE I PRZEJĘCIA

Zindywidualizowane doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców

W naszym podejściu stawiamy Państwa cele w centrum swojego działania. Koncentrujemy się na zwiększaniu wartości, które dana transakcja może Państwu przynieść. Ważne jest dla nas, aby dostarczyć Państwu indywidualnie wypracowane rozwiązania i doradztwo, które pozwoli Państwu skoncentrować się na ogólnej wizji rozwoju i podejmowaniu kluczowych decyzji w trakcie całego procesu. Proces M&A wymaga uważności, wyczucia, czasu i złożonych decyzji. Mając na uwadze, że realizowane przez Państwa transakcje są unikalnymi, niecodziennymi wydarzeniami dla Państwa firm i Państwa, stawiamy do Państwa dyspozycji doświadczonych członków zespołu projektowego, gwarantując tym samym wysoką jakość prowadzonego z Państwem procesu. Bo ponad wszystko nie uznajemy kompromisów w zakresie jakości.  

Wieloletnia obecność na rynku oraz przedsiębiorczość członków naszego zespołu zaowocowały wyjątkowym połączeniem lokalnego doświadczenia z międzynarodowymi standardami realizacji transakcji. Zapewnimy Państwu wsparcie i fachowe doradztwo przez cały proces M&A oraz w zakresie wynikających z niego kwestii strategicznych. 

 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ DORADZTWA M&A:

  

 • Właścicieli 
 • Organów Nadzorczych; 
 • Zarządów; 
 • Inwestorów sektorowych (strategicznych) i finansowych 

dużych grup kapitałowych, przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). 

ZAKRES USŁUG wg RODZAJÓW TRANSAKCJI

Doradztwo w zakresie kupna lub sprzedaży (ang. BUY-SIDE, SELL-SIDE advisory) akcji lub udziałów w spółkach, zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturach: 

 • Transakcji wykupu lewarowanego (ang. Leveraged Buy-Out, LBO); 
 • Przejęcia i włączenia spółki nabywanej do struktur istniejącej grupy kapitałowej (jako nowy podmiot w strukturach grupy) lub przejęcia i połączenia podmiotu przejmowanego z podmiotem przejmującym; 
 • Wydzielenia (ang. carve-outs) w ramach grupy kapitałowej lub przedsiębiorstwa i sprzedaży podmiotu (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa);  
 • Transakcji wykupu menadżerskiego (ang. Management Buy-Out, MBO).

  

FUZJE I PRZEJĘCIA

Zindywidualizowane doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców

W naszym podejściu stawiamy Państwa cele w centrum swojego działania. Koncentrujemy się na zwiększaniu wartości, które dana transakcja może Państwu przynieść. Ważne jest dla nas, aby dostarczyć Państwu indywidualnie wypracowane rozwiązania i doradztwo, które pozwoli Państwu skoncentrować się na ogólnej wizji rozwoju i podejmowaniu kluczowych decyzji w trakcie całego procesu. Proces M&A wymaga uważności, wyczucia, czasu i złożonych decyzji. Mając na uwadze, że realizowane przez Państwa transakcje są unikalnymi, niecodziennymi wydarzeniami dla Państwa firm i Państwa, stawiamy do Państwa dyspozycji doświadczonych członków zespołu projektowego, gwarantując tym samym wysoką jakość prowadzonego z Państwem procesu. Bo ponad wszystko nie uznajemy kompromisów w zakresie jakości.   Wieloletnia obecność na rynku oraz przedsiębiorczość członków naszego zespołu zaowocowały wyjątkowym połączeniem lokalnego doświadczenia z międzynarodowymi standardami realizacji transakcji. Zapewnimy Państwu wsparcie i fachowe doradztwo przez cały proces M&A oraz w zakresie wynikających z niego kwestii strategicznych.   
DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ DORADZTWA M&A:
  
 • Właścicieli 
 • Organów Nadzorczych; 
 • Zarządów; 
 • Inwestorów sektorowych (strategicznych) i finansowych 

dużych grup kapitałowych, przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). 

ZAKRES USŁUG wg RODZAJÓW TRANSAKCJI

Doradztwo w zakresie kupna lub sprzedaży (ang. BUY-SIDE, SELL-SIDE advisory) akcji lub udziałów w spółkach, zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturach: 

 • Transakcji wykupu lewarowanego (ang. Leveraged Buy-Out, LBO); 
 • Przejęcia i włączenia spółki nabywanej do struktur istniejącej grupy kapitałowej (jako nowy podmiot w strukturach grupy) lub przejęcia i połączenia podmiotu przejmowanego z podmiotem przejmującym; 
 • Wydzielenia (ang. carve-outs) w ramach grupy kapitałowej lub przedsiębiorstwa i sprzedaży podmiotu (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa);  
 • Transakcji wykupu menadżerskiego (ang. Management Buy-Out, MBO).

  

ZAKRES OFEROWANYCH PRAC W RAMACH PROCESU SPRZEDAŻY LUB KUPNA (w zależności od typu transakcji)

Każdy rodzaj transakcji ma swoją specyfikę a nasz zespół zobowiązuje się do prowadzenia procesu w sposób zindywidualizowany, wyważony i w pełnej poufności, mając na uwadze na każdym etapie transakcji osiągnięcie założonych przez Państwa celów.

SPRZEDAŻ:

 • Kompleksowe prowadzenie i koordynacja procesu sprzedaży;  
 • Przygotowanie podmiotu do sprzedaży i współpraca z Państwem w celu ustalenia najlepszej strategii i harmonogramu przed rozpoczęciem procesu;    
 • Sporządzenie niezbędnych dokumentów analitycznych na potrzeby procesu sprzedaży w tym m.in. memorandum informacyjnego / teasera, prospektów reklamowych, modelu finansowego, biznes planu i innych dokumentów pod kątem prezentacji przedmiotu zbycia potencjalnym nabywcom;   
 • Zdefiniowanie listy potencjalnych nabywców;   
 • Analiza, ocena i negocjowanie ofert nabycia, w celu maksymalizacji ceny zbycia (z uwzględnieniem innych priorytetowych warunków sprzedaży);   
 • Koordynacja prac doradcy prawnego (i innych doradców, w zależności od sytuacji) oraz nadzór nad kształtem dokumentacji celem zapewnienia optymalnych dla zbywającego kluczowych warunków transakcji. 

 

NABYCIE - FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A):

 • Kompleksowa koordynacja i prowadzenie procesu nabycia;   
 • Opracowanie strategii przejęcia – przeprowadzenie analizy rynku i identyfikację potencjalnych celów przejęcia;   
 • Podjęcie kontaktu z potencjalnymi zbywającymi oraz doradztwo w zakresie ustalenia ceny nabycia (wycena i/lub negocjacje ceny) w tym określenie potencjalnych efektów synergii 
 • Wsparcie w wypracowaniu optymalnej struktury transakcji 
 • Wsparcie w procesie przygotowania oferty wstępnej 
 • Koordynacja procesu due diligence przedmiotu nabycia;   
 • Wsparcie, we współpracy z doradcą prawnym (i innymi doradcami, jeśli niezbędne), w procesie przygotowania i złożenia oferty wiążącej, negocjacji dokumentów transakcyjnych;  
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego (w zależności od zapotrzebowania klienta) [patrz: FINANSOWANIE]. 

WYKUPY:

 • Wypracowanie docelowej i optymalnej struktury finansowania transakcji (relacja długu/kapitału;  
 • Opracowanie materiałów analitycznych 
 • Koordynacja i prowadzenie procesu pozyskania finansowania dłużnego (bankowego, mezzanine, obligacje, inne);    
 • Wdrożenia struktury zarządzania mającej na celu realizację celów i oczekiwań Zarządu oraz Państwa partnera finansowego;   
 • Strukturyzacja i negocjowania pakietu menedżerskiego i umowy wspólników zgodnie ze strategią rozwoju.   

 

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022