Olga Markiewicz-Puślecka

KIM JESTEŚMY?

Olga Markiewicz-Puślecka

Ad Valorem Business Advisors jest niezależną firmą świadczącą usługi doradcze
w obszarze bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W szczególności nasza działalność skupia się na doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwaniu kapitału i finansowania dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych, doradztwie restrukturyzacyjnym przedsiębiorstw i podmiotów oraz jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego oraz sprawozdawczości ESG.

Oferujemy również usługi komplementarne w zakresie m.in. wyceny przedsiębiorstw, sporządzania modeli finansowych, biznesplanów, oceny założeń przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnych przeglądów biznesowych (IBR), identyfikacji i określaniu map ryzyk, nadzoru finansowego realizowanych projektów, raportowania do inwestorów i instytucji finansowych w ramach podjętych zobowiązań informacyjnych, wspierania rozwoju organicznego przedsiębiorstwa.

NASZE LOGO = NASZA FILOZOFIA

Logo Ad Valorem Business Advisors, właściwie jego centralna część, nawiązuje wprost do naszej filozofii świadczenia usług i odwołuje się do  naturalnego partnerstwa w relacjach biznesowych, niewymuszonego szacunku i skupienia na tym, co może przybliżyć naszego Klienta do osiągnięcia celu. Bo ostateczny cel Klienta jest naszym celem.

Sieć, na tle której znajduje się nasz symbol partnerstwa, przypomina, że odpowiedzialnie funkcjonujemy w społeczności biznesowej. Jesteśmy w sieci, dla sieci i zwracamy się do sieci, gdy wymagają tego okoliczności. Sieć zamknięta w kole, to glob, skończoność i nieskończoność kontaktów i tym samym dostępnych rozwiązań.   

Dlaczego ad valorem?

Bo nasza obecność w projekcie i w relacji z Klientem ma każdorazowo wnieść dodatkową wartość: jakość i efekt.

Olga Markiewicz-Puślecka

KIM JESTEŚMY?

Ad Valorem Business Advisors jest niezależną firmą świadczącą usługi doradcze
w obszarze bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W szczególności nasza działalność skupia się na doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwaniu kapitału i finansowania dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz doradztwie restrukturyzacyjnym przedsiębiorstw i podmiotów oraz jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego.

Oferujemy również usługi komplementarne w zakresie m.in. wyceny przedsiębiorstw, sporządzania modeli finansowych, biznesplanów, oceny założeń przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnych przeglądów biznesowych (IBR), identyfikacji i określaniu map ryzyk, nadzoru finansowego realizowanych projektów, raportowania do inwestorów i instytucji finansowych w ramach podjętych zobowiązań informacyjnych, wspierania rozwoju organicznego przedsiębiorstwa.

NASZE LOGO = NASZA FILOZOFIA

Logo Ad Valorem Business Advisors, właściwie jego centralna część, nawiązuje wprost do naszej filozofii świadczenia usług i odwołuje się do  naturalnego partnerstwa w relacjach biznesowych, niewymuszonego szacunku i skupienia na tym, co może przybliżyć naszego Klienta do osiągnięcia celu. Bo ostateczny cel Klienta jest naszym celem.

Sieć, na tle której znajduje się nasz symbol partnerstwa, przypomina, że odpowiedzialnie funkcjonujemy w społeczności biznesowej. Jesteśmy w sieci, dla sieci i zwracamy się do sieci, gdy wymagają tego okoliczności. Sieć zamknięta w kole, to glob, skończoność i nieskończoność kontaktów i tym samym dostępnych rozwiązań.   

Dlaczego ad valorem?

Bo nasza obecność w projekcie i w relacji z Klientem ma każdorazowo wnieść dodatkową wartość: jakość i efekt.

KIM JESTEŚMY?

Ad Valorem Business Advisors jest niezależną firmą świadczącą usługi doradcze w obszarze bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W szczególności nasza działalność skupia się na doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwaniu kapitału i finansowania dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz doradztwie restrukturyzacyjnym przedsiębiorstw i podmiotów oraz jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego.

Oferujemy również usługi komplementarne w zakresie m.in. wyceny przedsiębiorstw, sporządzania modeli finansowych, biznesplanów, oceny założeń przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnych przeglądów biznesowych (IBR), identyfikacji i określaniu map ryzyk, nadzoru finansowego realizowanych projektów, raportowania do inwestorów i instytucji finansowych w ramach podjętych zobowiązań informacyjnych, wspierania rozwoju organicznego przedsiębiorstwa.

NASZE LOGO = NASZA FILOZOFIA

Logo Ad Valorem Business Advisors, właściwie jego centralna część, nawiązuje wprost do naszej filozofii świadczenia usług i odwołuje się do  naturalnego partnerstwa w relacjach biznesowych, niewymuszonego szacunku i skupienia na tym, co może przybliżyć naszego Klienta do osiągnięcia celu. Bo ostateczny cel Klienta jest naszym celem.

Sieć, na tle której znajduje się nasz symbol partnerstwa, przypomina, że odpowiedzialnie funkcjonujemy w społeczności biznesowej. Jesteśmy w sieci, dla sieci i zwracamy się do sieci, gdy wymagają tego okoliczności. Sieć zamknięta w kole, to glob, skończoność i nieskończoność kontaktów i tym samym dostępnych rozwiązań.   

DOŚWIADCZENIE NASZEGO ZESPOŁU

                Ponad

lat

Doświadczenia zawodowego w międzynarodowych instytucjach finansowych

                Ponad

PLN mld

Zrealizowanych transakcji finansowania i projektów doradczych

              Ponad

Zrealizowanych projektów (M&A, LBO, pozyskiwanie kapitału prywatnego, Project Finance, finansowanie strukturyzowane, finansowanie korporacyjne, restrukturyzacja finansowa i carveoutsstrukturyzowane obligacje korporacyjne, private   debtmezzanine)

               Ponad

%

Zaangażowania w każdy realizowany projekt

lat

Doświadczenia zawodowego w międzynarodowych instytucjach finansowych

PLN mld

Zrealizowanych transakcji finansowania i projektów doradczych

Zrealizowanych projektów (M&A, LBO, pozyskiwanie kapitału prywatnego, Project Finance, finansowanie strukturyzowane, finansowanie korporacyjne, restrukturyzacja finansowa i carveoutsstrukturyzowane obligacje korporacyjne, private   debtmezzanine)

%

Zaangażowania w każdy realizowany projekt

Ponad

lat

Doświadczenia zawodowego w międzynarodowych instytucjach finansowych

Ponad

PLN mld

Zrealizowanych transakcji finansowania i projektów doradczych

Ponad

Zrealizowanych projektów (M&A, LBO, pozyskiwanie kapitału prywatnego, Project Finance, finansowanie strukturyzowane, finansowanie korporacyjne, restrukturyzacja finansowa i carveoutsstrukturyzowane obligacje korporacyjne, private   debtmezzanine)

Ponad

%

Zaangażowania w każdy realizowany projekt

CO NAS WYRÓŻNIA?

Naszym motto jest jakość. Jakość to kompetencje. Jakość to wiarygodność. Jakość to niezawodność. Jakość to odpowiedzialność. Jakość to przejrzystość. Jakość to dokładność. QUALITY MATTTERS.

DOŚWIADCZENIE W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Członkowie zespołu Ad Valorem Business Advisors posiadają 
gruntowne doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zdobyte w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.

OBSŁUGUJEMY REGION CEE

Dzięki doświadczeniu transakcyjnemu w regionie CEEwesprzemy polskich i międzynarodowych inwestorów w ich ekspansji w CEE.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY

Realizujemy projekty zgodnie z międzynarodowymi standardami (w zakresie proponowanych procesów, struktur transakcji i dokumentacji).

SUKCES KLIENTA JEST NASZYM SUKCESEM

Wykraczamy poza standardowo definiowany zakres prac w celu zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia => bierzemy odpowiedzialność za powodzenie projektu.

KOMPLEMENTARNA EKSPERTYZA

Nasza szeroka, wielowymiarowa i komplementarna ekspertyza 
pozwala zachować elastyczność i profesjonalizm ramach proponowanych rozwiązań, w szczególności w obliczu ewoluujących składowych projektu. 

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU

Od ogółu do szczegółu – tak pracujemy nad każdym projektem. Oceniamy otoczenie ekonomiczne, prawne, rynkowe, uwarunkowania technologiczne projektu lub przedsiębiorstwa a następnie specyficzną sytuację Klienta, gdzie jest i gdzie może być (założenia biznesowe, w tym obszary potencjalnego wzrostu i ewentualnych ryzyk).    

ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘPoza funkcją ekonomiczną
oferowanych usług, proponowanych instrumentów finansowych i procesów, dbamy o to, aby były one również dostosowane do profilu i pozaekonomicznych oczekiwań Klienta. 

TOWARZYSZYMY KLIENTOWI NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU

‚Prowadzimy za rękę’ Klienta, bo zaufanie Klienta jest dla nas bezwzględnie ważne. Oferujemy wsparcie w kluczowych momentachktóre decydują o sukcesie naszego Klienta. 

SZEROKIE DOŚWIADCZENIE 
BRANŻOWE

Posiadamy gruntowną wiedzę branżową i czynników wpływających na kształt funkcjonowania danej branży.

DOŚWIADCZENIE W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Członkowie zespołu Ad Valorem Business Advisors posiadają 
gruntowne doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zdobyte w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.

OBSŁUGUJEMY REGION CEE

Dzięki doświadczeniu transakcyjnemu w regionie CEEwesprzemy polskich i międzynarodowych inwestorów w ich ekspansji w CEE.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY

Realizujemy projekty zgodnie z międzynarodowymi standardami (w zakresie proponowanych procesów, struktur transakcji i dokumentacji).

SUKCES KLIENTA JEST NASZYM SUKCESEM

Wykraczamy poza standardowo definiowany zakres prac w celu zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia => bierzemy odpowiedzialność za powodzenie projektu.

KOMPLEMENTARNA EKSPERTYZA

Nasza szeroka, wielowymiarowa i komplementarna ekspertyza 
pozwala zachować elastyczność i profesjonalizm ramach proponowanych rozwiązań, w szczególności w obliczu ewoluujących składowych projektu. 

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU

Od ogółu do szczegółu – tak pracujemy nad każdym projektem. Oceniamy otoczenie ekonomiczne, prawne, rynkowe, uwarunkowania technologiczne projektu lub przedsiębiorstwa a następnie specyficzną sytuację Klienta, gdzie jest i gdzie może być (założenia biznesowe, w tym obszary potencjalnego wzrostu i ewentualnych ryzyk).    

ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘPoza funkcją ekonomiczną
oferowanych usług, proponowanych instrumentów finansowych i procesów, dbamy o to, aby były one również dostosowane do profilu i pozaekonomicznych oczekiwań Klienta. 

TOWARZYSZYMY KLIENTOWI NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU

‚Prowadzimy za rękę’ Klienta, bo zaufanie Klienta jest dla nas bezwzględnie ważne. Oferujemy wsparcie w kluczowych momentachktóre decydują o sukcesie naszego Klienta. 

SZEROKIE DOŚWIADCZENIE 
BRANŻOWE

Posiadamy gruntowną wiedzę branżową i czynników wpływających na kształt funkcjonowania danej branży.

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022