KONTAKT

Olga Markiewicz-Puślecka, MBA 
Partner

Telefon:
+ 48 782 555 502

Email:
biuro@advaloremadvisors.com.pl
olga.markiewicz-puslecka@advaloremadvisors.com.pl

Adres:
Ad Valorem Business Advisors 
Ul. Stryjeńskich 1 / 34 
02-791 Warszawa 
Polska

FORMULARZ KONTAKTOWY

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

* pole obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Ad Valorem Business Advisors w Polsce administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.