FINANSOWANIE

Doradztwo w zakresie pozyskania kapitału i finansowania dłużnego

Pomagamy naszym Klientom zdobywać środki finansowe na realizację zaplanowanych przez nich przedsięwzięć inwestycyjnych niezależnie od etapu rozwoju przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej. Wspólnie z Klientem definiujemy lub doprecyzowujemy strategię dalszego rozwoju (pod kątem uzasadnienia biznesowego, tak aby była akceptowalna na akcjonariuszy, udziałowców, przyszłych inwestorów), proponujemy docelową strukturę finansowania (m.in. pod kątem jej bankowalności) oraz przeprowadzamy Klienta przez proces jego pozyskania (zapewniamy dostęp do szerokiego grona instytucji finansowych, wsparcie w procesie negocjacji warunków finansowania, dokumentacji oraz uruchomienia finansowania). 

CELE POZYSKANIA FINANSOWANIA

Ofertę oraz zakres naszych prac dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i wstępnej ocenie sytuacji.

 • Finansowanie NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH – START-UPS (kapitał/ dług) 
 • Finansowanie ORGANICZNEGO ROZWOJU KLIENTA (refinansowanie i/ lub zwiększenie długu, pozyskanie współinwestora) 
 • Finansowanie NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH w ramach grupy kapitałowej/ przedsiębiorstwa 
 • Finansowanie PROJEKTÓW TYPU GREEN FIELD W STRUKTURZE PROJECT FINANCE (bez regresu, z częściowym regresem do właściciela) 
 • Finansowanie TRANSAKCJI Z OBSZARU FUZJI I PRZEJĘĆ (M&A) z udziałem inwestorów branżowych i/ lub finansowych (zdefiniowanie docelowej struktury finansowania: kapitał / dług i jego pozyskanie) oraz finansowanie dłużne, w tym w strukturze LBO (Leveraged Buy Out): pakietowe pozyskanie finansowania na sfinansowanie przejęcia i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz, jeśli ma zastosowanie, refinansowanie istniejącego zadłużenia 
 • Finansowanie lub refinansowanie (kapitał / dług) W SYTUACJI REORGANIZACJI LUB TRANSFORMACJI działalności grupy kapitałowej Klienta, przedsiębiorstwa Klienta lub jej RESTRUKTURYZACJI  

RODZAJE FINANSOWANIA

Dzięki naszej współpracy z szerokim gronem polskich i zagranicznych instytucji finansowych, inwestorów branżowych i finansowych, doradzimy i wesprzemy Państwa w pozyskaniu źródeł finansowania w postaci, m.in.:

 • Krótkoterminowego długu bankowego na finansowanie działalności bieżącej lub finansowania pomostowego (ang. bridge financing);  
 • Długoterminowego długu bankowego na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (CAPEX, M&A) lub zmianę struktury długu w bilansie danego podmiotu, w tym finansowania zadań pro-ekologicznych na preferencyjnych warunkach;  
 • Finansowania typu private debt 
 • Finansowania typu mezzanine (jako uprzywilejowany kapitał lub dług podporządkowany);  
 • Finansowania z wykorzystaniem obligacji korporacyjnych (dystrybułowanych wśród inwestorów detalicznych i/ lub instytucjonalnych);  
 • Kapitału od inwestorów na rynku prywatnym;  
 • Finansowanie z wykorzystaniem Green Bonds na finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z wdrożeniem rozwiązań pro-ekologicznych. 

FINANSOWANIE

Doradztwo w zakresie pozyskania kapitału i finansowania dłużnego

Pomagamy naszym Klientom zdobywać środki finansowe na realizację zaplanowanych przez nich przedsięwzięć inwestycyjnych niezależnie od etapu rozwoju przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej. Wspólnie z Klientem definiujemy lub doprecyzowujemy strategię dalszego rozwoju (pod kątem uzasadnienia biznesowego, tak aby była akceptowalna na akcjonariuszy, udziałowców, przyszłych inwestorów), proponujemy docelową strukturę finansowania (m.in. pod kątem jej bankowalności) oraz przeprowadzamy Klienta przez proces jego pozyskania (zapewniamy dostęp do szerokiego grona instytucji finansowych, wsparcie w procesie negocjacji warunków finansowania, dokumentacji oraz uruchomienia finansowania). 

CELE POZYSKANIA FINANSOWANIA

Ofertę oraz zakres naszych prac dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i wstępnej ocenie sytuacji.

 • Finansowanie NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH – START-UPS (kapitał/ dług) 
 • Finansowanie ORGANICZNEGO ROZWOJU KLIENTA (refinansowanie i/ lub zwiększenie długu, pozyskanie współinwestora) 
 • Finansowanie NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH w ramach grupy kapitałowej/ przedsiębiorstwa 
 • Finansowanie PROJEKTÓW TYPU GREEN FIELD W STRUKTURZE PROJECT FINANCE (bez regresu, z częściowym regresem do właściciela) 
 • Finansowanie TRANSAKCJI Z OBSZARU FUZJI I PRZEJĘĆ (M&A) z udziałem inwestorów branżowych i/ lub finansowych (zdefiniowanie docelowej struktury finansowania: kapitał / dług i jego pozyskanie) oraz finansowanie dłużne, w tym w strukturze LBO (Leveraged Buy Out): pakietowe pozyskanie finansowania na sfinansowanie przejęcia i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz, jeśli ma zastosowanie, refinansowanie istniejącego zadłużenia 
 • Finansowanie lub refinansowanie (kapitał / dług) W SYTUACJI REORGANIZACJI LUB TRANSFORMACJI działalności grupy kapitałowej Klienta, przedsiębiorstwa Klienta lub jej RESTRUKTURYZACJI  

RODZAJE FINANSOWANIA

Dzięki naszej współpracy z szerokim gronem polskich i zagranicznych instytucji finansowych, inwestorów branżowych i finansowych, doradzimy i wesprzemy Państwa w pozyskaniu źródeł finansowania w postaci, m.in.:

 • Krótkoterminowego długu bankowego na finansowanie działalności bieżącej lub finansowania pomostowego (ang. bridge financing);  
 • Długoterminowego długu bankowego na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (CAPEX, M&A) lub zmianę struktury długu w bilansie danego podmiotu, w tym finansowania zadań pro-ekologicznych na preferencyjnych warunkach;  
 • Finansowania typu private debt 
 • Finansowania typu mezzanine (jako uprzywilejowany kapitał lub dług podporządkowany);  
 • Finansowania z wykorzystaniem obligacji korporacyjnych (dystrybułowanych wśród inwestorów detalicznych i/ lub instytucjonalnych);  
 • Kapitału od inwestorów na rynku prywatnym;  
 • Finansowanie z wykorzystaniem Green Bonds na finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z wdrożeniem rozwiązań pro-ekologicznych. 

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022